top of page

CANAL ÈTIC DE LA LÍRICA DE SANT ANDREU

Com a part de la cultura de transparència i del compromís amb els estàndards més alts d’ètica empresarial, integritat, i lluita contra la corrupció, La Lírica de Sant Andreu posa a disposició de totes les seves associades i tercers, entre altres vies de comunicació, el present Canal Ètic, segur, confidencial i disponible les 24 hores del dia, que permet la comunicació, inclús de forma anònima, de qualsevol indici o sospita raonable d’irregularitat. El Canal Ètic compta amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per prevenir el risc de divulgació, indisponiblitat i pèrdua o destrucció de la informació. Atenció! És important que llegeixis i comprenguis el contingut de l'enllaç Privacitat de les dades abans d'enviar la comunicació. No s'ha de presentar cap dada personal que no sigui clarament rellevant per a la comunicació. Si tot i això ens envies aquesta informació, podem eliminar-la sense informar-te. 

Procediment de gestió del canal ètic.
Política del sistema intern d'informació i canal ètic

 

La teva comunicació

Amb la finalitat de garantir una millor i més eficient gestió de la comunicació, cal que proporcionis el màxim nivell de detall. La teva comunicació ha de contenir, com a mínim i sempre que la coneguis, la següent informació:

 
  • La data i lloc dels fets;

  • La/Les persona/es implicada/es en l'irregularitat;

  • La presumpta conducta indeguda;

  • Els possibles testimonis de la conducta indeguda;

  • El mitjà pel qual vas tenir coneixement de l'irregularitat; i

  • Documentació de qualsevol tipus si en tens accés. Si no pots accedir-hi, però saps que hi ha documentació, inclou quin tipus de documentació és i on pot trobar-se.Anonimat
 
Si bé el Canal Ètic permet el tractament anònim de les comunicacions i garanteix que totes, anònimes o no, siguin processades i investigades, La Lírica de Sant Andreu encoratja els informants a aportar les seves dades d'identificació amb la comunicació, atès que permet una gestió millor i més eficient de les comunicacions. En tot cas, La Lírica de Sant Andreu garanteix la màxima confidencialitat del denunciant de bona fe en totes les fases de la investigació.
 

Prohibició de represàlies
 
Està estrictament prohibit intimidar o prendre represàlies contra els professionals o tercers que informin de bona fe una preocupació o participin en qualsevol investigació o un altre procediment. La Lírica de Sant Andreu prendrà totes les mesures que consideri necessàries per protegir els informants de bona fe de les represàlies i preservar la integritat i la imparcialitat de la investigació.
 

Com es gestiona la teva comunicació
 
LLa Lírica de Sant Andreuha designat a la Comissió de Bones Pràctiques com a responsable de la gestió del Canal Ètic. La Comissió de Bones Pràctiques està formada per :  nom de la persona encarregada que en ella es delegaan les facultats de gestió del Canal Ètic i tramitació dels expedients d’investigació, qui podrà designar a un substitut i/o un tercer per dur a terme la investigació interna, que es regirà en tot moment pels principis d'integritat i imparcialitat i respectarà escrupolosament la confidencialitat i privacitat de les persones involucrades en qualsevol comunicació o procediment d’investigació.
 

Altres víes de comunicació

Si ets una associada  de la La Lírica de Sant Andreu també pots informar de potencials irregularitats  verbalment a qualsevol membre de la Comissió de Bones Pràctiques. També està disponible la Comissió Antifrau o  a través d' aquest enllaç https://forms.gle/33L5kGMt7FxV6soY6 , si cal de manera anònima.

Canals externs

Els canals interns del Sistema Intern d’Informació de LA LÍRICA DE SANT ANDREU s'han d'utilitzar de manera preferent per a informar sobre irregularitats, perquè això facilita una actuació ràpida, diligent i eficaç per part de La Lírica de Sant Andreu. Sense perjudici de l'anterior, els professionals i tercers poden, en determinades circumstàncies, especialment si existeix risc de represàlia, informar sobre irregularitats a l'autoritat competent a través dels canals externs d'informació. L’Oficina Antifrau és l’autoritat catalana competent designada a tal efecte. Es pot informar externament a través de la secció "Denuncia" del següent enllaç
bottom of page