top of page

Avis Legal

PER FAVOR LLEGEIXI LES SEGÜENTS CONDICIONS ABANS D'USAR AQUESTS LLOCS WEB I ELS SEUS CONTINGUTS. Usant aquest lloc web, ja sigui com a subscriptor o com a simple visitant web, vostè accepta i consent les presents Condicions d'ús dels portals i revistes en línia de LaLíricaDeSantAndreu,  entre ells www.laliricadesantandreu.cat. Si vostè no està d'acord amb les presents Condicions d'ús abstingui's d'usar aquest lloc web.

Aceptació de condicions d'us

Les següents Condicions Generals regulen l'ús i accés als llocs web de La Lírica de Sant Andreu, compost pels portals www.laliricadesantandreu.cat,  i els que comencin amb https://laliricadesantandreu.wixsite.com\, la finalitat dels quals és ser mitjà d'informació, oferint als usuaris informació i serveis de caràcter amateur i sense ànim de lucre a través d'Internet. 

La Lírica de Sant Andreu adoptarà totes les mesures al seu abast per impedir qualsevol classe de conducta contrària a les Lleis Espanyoles i cooperarà amb les Autoritats competents.

L'ús de qualsevol producte i servei, en general contingut està subjecte a les presents Condicions d'ús, i qualsevol utilització dels mateixos constitueix l'acceptació expressa de l'usuari d'aquestes.


Propietat intel·lectual i industrial
Els continguts i programes que formen aquest Site Web són propietat de La Lírica de Sant Andreu, es troben degudament protegits de conformitat amb la normativa espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

L'usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent i correcta i legal. La Lírica de Sant Andreu autoritza l'usuari a visualitzar la informació que es conté als seus portals sempre que sigui per a ús personal.

L'usuari no està autoritzat per procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda als portals de La Lírica de Sant Andreu en qualsevol forma i qualsevol que sigui la seva finalitat.


Política de privadesa
La present Política de Privadesa regula la recollida i tractament de les dades personals que siguin proporcionats pels usuaris o visitants als portals de La Lírica de Sant Andreu.

L'acceptació d'aquesta Política de Privadesa significa que l'usuari visitant faculta a La Lírica de Sant Andreu, per realitzar el tractament de les seves dades i incloure'ls en un registre d'usuari. En cas que completi el registre d'usuaris, les seves dades s'empraran gestionar la relació amb vostè bàsicament el seu email per enviar-li butlletins o informacions d'interès. El tractament de tals dades se sustenta en el consentiment de l'usuari. En el cas de dades per a la compra de serveis o productes s'obrarà de la mateixa forma i sobre la base del mateix principi de consentiment exprés, així com quan es donin dades per a guies o vademècums.

Podrà modificar les dades relatives al seu registre a través de les eines del portal o escrivint a laliricadesantandreu@gmail.com.

En qualsevol moment podrà donar-se de baixa dels portals. Remetent un email des del compte de correu sobre la qual desitja realitzar la baixa a laliricadesantandreu@gmail.com indicant en l'assumpte baixa seguida del portal que desitja donar-se de baixa. 

La inscripció en el registre d'usuaris o visitants implica el consentiment per a la recepció de material publicitari d'interès del sector filtrat per La Lírica de Sant Andreu.

A qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, modificació, rectificació, o cancel·lació escrivint  La Lírica de Sant Andreu, a l'adreça laliricadesantandreu@gmail.com. Se li demanarà si no ho envia una còpia del DNI que li identifiqui com legítim interlocutor. 


Ús de galetes
Per al bon funcionament d'aquest portal utilitzem galetes per identificar als usuaris solament, millora i optimitzar la navegació. També s'usen galetes per a estadístiques de forma anònima, per a l'estudi de preferències o necessitats. No usem "galetes" per guardar dades de caràcter personal ni vinculem la informació guardada en "galetes" amb dades de caràcter personal sobre persones concretes, excepte els quals són usuaris abonats, subscriptors, que es fa amb la finalitat de solament ells accedeixin a les notícies de pagament.

El mer accés els portals suposa la ubicació de galetes en els terminals de l'usuari. Per tant, ha de conèixer que és una galeta i com funciona i com pot desactivar-les o eliminar-les i quines usem.

Una galeta és fitxer que es descarrega en l'equip terminal amb què es navegui pel portal i que permet emmagatzemar informació que pot ser recuperada posteriorment per a diverses finalitats.


Consentiment
En accedir i navegar pels nostres portals sense bloquejar o desactivar les galetes s'entendrà que atorga a La Lírica de Sant Andreu. el seu consentiment per situar galetes en la seva terminal amb les finalitats descrites en aquest document. En qualsevol moment podrà retirar aquest consentiment, a través de les funcions del seu navegador, desactivant les galetes o bloquejant-les.

Sempre pot desactivar o esborrar les galetes si es troba incòmode amb elles mitjançant els apartats de preferències dels navegadors.Protecció de dades
Per mitjà d'aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessari per a la gestió i manteniment d'alguns dels nostres serveis. Aquestes dades són incloses en els nostres fitxers, que es troben convenientment inscrits en el Registre de l'Agència de Protecció de Dades.
Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s'indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació aplicable per impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua.

En qualsevol moment  un pot exercir els seus drets d'accés sota rectificació o cancel·lació en relació amb aquestes dades, dirigint la seva sol·licitud a l'adreça del titular dels fitxers. Pot trobar formularis per a l'exercici dels seus drets en el lloc web de l'Agència de Protecció de Dades”.

La Lírica de Sant Andreu es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris o opinions inadequades i que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, racistes, i que en general vagin contra l'ordenament jurídic i els bons costums. En qualsevol cas, La Lírica de Sant Andreu no serà, responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines d'opinió.Declaració sobre la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal de La Lírica de Sant Andreu. 

Informació sobre la nostra entitat i el seu lloc web
Les modernes tecnologies de la comunicació i la informació exerceixen un paper fonamental en les activitats d'una entitat com La Lírica de Sant Andreu , societat inscrita en el Registre Mercantil amb el número 33622 de la secció 1a de la demarcació de Barcelona del Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb raó social al carrer Sant Adrià, 20 Planta B, Casal del barri de Barcelona.

Les nostres activitats principals són representació de diferents espectacles teatrals i musicals de caràcter amateur i sense ànim de lucre.
Els fitxers de dades de caràcter personal objecte de tramitació per La Lírica de Sant Andreu són de titularitat privada. Estan subjectes, en particular, als procediments indicats en el capítol II del títol IV de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
La creació dels fitxers de dades de caràcter personal objecte de tramitació no ha estat notificada a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
La nostra política de protecció de dades de caràcter personal s'estén a La Lírica de Sant Andreu i les seves pàgines web.
Web(s): www.laliricadesantandreu.cat, i els que comencin amb https://laliricadesantandreu.wixsite.com\
Característiques dels enllaços dels nostres llocs web sobre la recollida de dades i la seva finalitat. 
Recollim les dades de caràcter personal que vostè ens pugui donar voluntàriament, de forma expressa, quan usa els nostres serveis.
Tota informació o comunicació que un usuari dirigeixi o remeti a La Lírica de Sant Andreu través del nostre lloc web, serà considerada per aquesta com lliurement utilitzable i no afectada per restriccions derivades de l'obligació de guardar confidencialitat o d'abstenir-se d'usar aquestes informacions per a finalitats comercials o industrials, excepte el relatiu a les dades de caràcter personal continguts en els formularis o en els missatges en què s'especifiqui de forma expressa, i aquelles informacions que es remeten expressament amb aquest caràcter confidencial.
Drets d'accés a les dades i participació de l'interessat
De conformitat amb Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), La Lírica de Sant Andreu, l'informa que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons apareix a continuació.
Li facilitem una còpia llegible i intel·ligible de les dades de caràcter personal prèvia petició, la qual cosa pot indicar-nos enviant un e-mail a:
  laliricadesantandreu@gmail.com
bottom of page