top of page

La Paradeta

xapes.png

La Lírica de Sant Andreu, com a entitat sense                ànim  de lucre, destina les aportacions derivades de la           venda  dels productes a la millora de les seves partides de producció i comunicació.

bottom of page